แบบประเมินซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่น (CES-D)

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แบบประเมินซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่น (CES-D)

แบบวัดภาวะซึมเศร้า Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D) ฉบับภาษาไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร  ตรังคสมบัติ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้พัฒนา แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือที่ให้เด็กตอบแบบประเมินด้วยตนเอง (Self-report) ประกอบด้วยคำถาม 20 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อย ๆ ตลอดเวลา ทุกข้อให้เลือกเพียงคำตอบเดียว ตัวเลือกเกี่ยวกับความรุนแรงหรือความถี่ของอาการซึมเศร้ามี 4 ระดับ คือ
 
          ไม่เคย                       (<1 วัน)                   คะแนนเท่ากับ   0
 
          นาน ๆ ครั้ง                 (1-2 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   1
 
          บ่อย ๆ                       (3-4 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   2
 
          ตลอดเวลา                 (5-7 วัน)                  คะแนนเท่ากับ   3
 
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามความเป็นจริง
แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

คำชี้แจงสำหรับการใช้เครื่องมือประเมินโดย เด็กและวัยรุ่น

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อน้องๆตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้องๆ ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

>>> เริ่มทำแบบประเมิน <<<

 

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

  View : 31244

Tags: โรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 69
 เมื่อวาน 1,389
 สัปดาห์นี้ 1,458
 สัปดาห์ก่อน 9,114
 เดือนนี้ 17,999
 เดือนก่อน 47,827
 จำนวนผู้เข้าชม 533,808
  Your IP : 3.235.184.215