“อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา” (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant) รุ่นที่ 5

วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔   

     พญ.ดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา”  (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant)  รุ่นที่ ๕  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ด้วยการดูแลช่วยเหลือปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๔๗ คน จากสถาบันฯ /รพ.จิตเวช /ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ และ ๑๒ กรมสุขภาพจิต และ รพช.รพท.รพศ. จาก ๑๔ จังหวัด

 ณ  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  View : 616


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,096
 เมื่อวาน 3,113
 สัปดาห์นี้ 16,785
 สัปดาห์ก่อน 19,251
 เดือนนี้ 74,278
 เดือนก่อน 65,801
 จำนวนผู้เข้าชม 986,642
  Your IP : 54.224.133.198