Page 10 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 10

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรืออาการ
       ที่แสดงออกเมื่อเด็กติดเกม : สังเกตได้จากเด็กจะเริ่มขาดความรับผิดชอบ
       มาโรงเรียนสาย โดดเรียน หนีเรียน ถ้ามาโรงเรียนอาจมาในสภาพร่างกาย

       ทรุดโทรม ง่วงเหงาหาวนอน ไม่สุงสิงกับเพื่อน หรือคบเพื่อนเปลี่ยนกลุ่ม
       คบกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกัน พอติดหนักก็เริ่มห่างกัน ขโมย โกหก ก้าวร้าว

       ทางวาจา ทั้งห้วน หยาบคาย ไม่ให้ความเคารพ ก้าวร้าวทางกาย ชกต่อยคน
       หรือทำลายข้าวของ ใช้หลักสังเกตง่ายๆ คือคนที่ติดยาเสพติดเป็นอย่างไร
       คนติดเกมก็คล้ายกัน คือในด้านที่เปลี่ยนไป ในกลุ่มที่ติดเกมหนักๆ แล้ว

       ถูกห้ามเล่นจะมีอาการ “ลงแดง” ซึ่งคล้ายกับคนที่ติดยาเสพติด แต่ไม่ได้เสพ
       มีกรณีหนึ่งมาเล่าให้หมอฟัง เด็กเล่นตั้งแต่ 5 โมงบอกจะเลิกตอน 2 ทุ่ม

       แต่ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ยังไม่เลิก สุดท้าย 5 ทุ่ม แม่ทนไม่ได้ลูกยังไม่เลิกเล่น
       แม่เลยกระชากปลั๊กออก ลูกเดินปรี่ ตัวสั่น ตาแดง กำหมัด ทำท่าทาง
       จะชกแม่ แม่ตกใจบอก “นี่แม่นะ” เด็กก็หยุด หันรีหันขวางเดินกลับ

       ไปทุ่มจอคอมพิวเตอร์แตกกระจาย ตอนนั้นแม่คิดว่าพฤติกรรมแบบนี้
         สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference  สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
    6            : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด                       : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15