Page 7 - เล่ม 3 พ่อแม่สื่อ(สาร)สุข...ลูกยิ้มได้
P. 7

1
       ตอนนี้เที่ยงคืนแล้ว คุณนั่งรอลูกชายวัยรุ่นกลับบ้าน

     มาหลายชั่วโมง เมื่อเขากลับมาถึงบ้านและเปิดประตูเข้ามา

                 คุณจะ.........

            ก                  ข


      ยิ้มรับลูก แล้วถามด้วยนำ้าเสียง   ยืนกอดอก ตีหน้าเคร่งขรึมแล้ว

      ปกติว่า “ไปไหนมาลูก ดึกแล้ว     บอกว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
      พ่อแม่เป็นห่วงนะ แล้วกินข้าว    พ่อแม่จะไปรับลูกที่โรงเรียน”
      มาหรือยัง”
            ค


      ชี้หน้าลูก พร้อมพูดเสียงดังว่า

      “ทำาไมกลับดึกแบบนี้ หายหัว
      ไปไหนมา”                    “พ่อแม่สื่อ (สาร) สุข..ลูกยิ้มได้” (ฉบับปรับปรุง) 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12