ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสในการสอนลูก

ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสในการสอนลูก

จากสถานการณ์ข่าวฆาตกรรมในสังคม แต่กลับเกิดกระแสประหลาดที่วัยรุ่นบางส่วนกลับมองว่าฆาตกรเป็น idol หรือมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง พ่อแม่ควรใช้เป็นโอกาสในการพูดคุยกับลูกเพื่อเรียนรู้ได้ในหลายๆ ประเด็น

  • เด็กหรือวัยรุ่นอาจยังไม่เห็นว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอ มีความร้ายแรง ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างไร เพราะสื่อบางส่วนอาจนำเสนอข่าวเหมือนเป็นละคร หรือพยายามทำให้เป็นกระแส  ซึ่งพ่อแม่สามารถใช้เป็นโอกาสสำคัญในการชวนลูกคิด ชวนลูกวิเคราะห์ข่าว ว่าการนำเสนอข่าวมีความไม่เหมาะสมอย่างไร มีอะไรที่น่าจะทำให้ดีขึ้นได้ ข่าวนี้สอนอะไร ลูกได้เรียนรู้อะไร
  • หากลูกมีความเข้าใจผิดๆ พ่อแม่ต้องมีส่วนช่วยลูกมองเหตุการณ์ให้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำผิดคืออะไร ทำให้ลูกมองภาพเหตุการณ์ที่ถูกต้องว่าผลสุดท้ายเป็นอย่างไร มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรได้ดีขึ้น และเรียนรู้ว่าการทำร้ายคนอื่นไม่ว่าในระดับใดก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเมื่อมีความโกรธ ความไม่พอใจต่อคนอื่น อารมณ์ที่รุนแรงจะมีวิธีจัดการได้อย่างไรบ้าง

การป้องกันด้วยการฝึกทักษะที่เหมาะสมให้กับลูก

  1. การฝึกให้ลูกเป็นคนเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา เวลาลูกทำพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะสม ฝึกให้ลูกได้รับผลกระทบหรือเรียนรู้จากผลกระทบเมื่อทำผิดด้วยตนเอง ฝึกให้ลูกคิดแบบมองจากมุมคนอื่น โดยไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ลูกยังเล็ก โดยค่อยๆเพิ่มการใช้เหตุผล การฝึกคิดวิเคราะห์ การมองแง่มุมต่างๆให้รอบคอบ เมื่อเด็กมีความเข้าใจเชิงเหตุผลได้ เน้นย้ำการไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายคนอื่น และไม่ทำลายข้าวของ และพ่อแม่เองต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกก่อน
  2. ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ โดยเฉพาะความโกรธ เป็นทักษะที่สำคัญที่สุด และควรมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เล็ก เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ลูกจะมีทักษะที่หลากหลาย การฝึกควรสร้างโอกาสให้ลูกสามารถอดทน รอคอยได้มากขึ้นเรื่อยๆตามวัย สามารถอดทนต่อความผิดหวัง และจัดการอารมณ์เมื่อผิดหวัง อาจมีการใช้กิจกรรมเช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือการฝึกผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการหายใจเข้า-ออกลึก อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กมีช่องทางในการระบายอารมณ์ที่เหมาะสม
  3. ฝึกทักษะการคิด ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ทดแทนการแสดงออกทางอารมณ์ เน้นให้ลูกมีทักษะแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา โดยมีพ่อแม่เป็นโค้ช
  4. การฝึกการหลีกเลี่ยงยาเสพติด ควรมีการเรียนรู้ว่ายาเสพติดมีผลเสียได้ขนาดไหน สื่อหรือกรณีศึกษาในข่าวสามารถนำมาใช้ให้ลูกเข้าใจผลกระทบของยาเสพติดได้มากขึ้น
  5. การเสพสื่อให้ฉลาด พ่อแม่ควรใช้เวลาในการดูสื่อต่างๆร่วมกับลูก และช่วยชี้สิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น การนำเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสม การว่ากล่าว หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมบนหน้าโซเชียลมีเดีย ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรได้บ้าง ให้ลูกมีกระบวนการคิดไตร่ตรองก่อนจะโพสต์สิ่งต่างๆ อาจมีกติกาต่อการใช้สื่อของลูกให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนอนุญาตให้ลูกใช้ และไม่ควรปล่อยให้ลูกมีอิสระในการใช้สื่อเต็มที่ หากพิจารณาแล้วว่าลูกยังไม่มีวุฒิภาวะทางความคิดและความรับผิดชอบที่ดี

 

ที่มา : พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

  View : 3528


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,960
 เมื่อวาน 6,953
 สัปดาห์นี้ 9,913
 สัปดาห์ก่อน 42,588
 เดือนนี้ 92,872
 เดือนก่อน 162,331
 จำนวนผู้เข้าชม 1,765,895
  Your IP : 18.208.126.232