ควบคุมการใช้เน็ตในครอบครัวด้วยหลัก ?3 ต้อง 3 ไม่? | กรมสุขภาพจิต

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการหาความรู้ และ ความบันเทิง ของทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งสำหรับเด็ก ๆ นั้น การได้รับการควบคุมดูแลจากพ่อแม่ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยลำพัง เพราะโลกอินเทอร์เน็ตแม้จะมีความรู้มากมายแต่อาจมีภัยแฝงอยู่มากเช่นเดียวกัน และที่สำคัญการห้ามไม่ให้ใช้งานเลยไม่ใช่ทางออกที่ดี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า

"เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกมีแนวโน้มจะติดโลกโซเชียลมากขึ้น คือ การไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยว, ต้องการการมีตัวตนมากกว่าที่เป็นอยู่ มากกว่าที่คิด, มีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น พอๆกับต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องของตน และการโหยหาแรงสนับสนุนและการยอมรับจากสังคม"

การติดโซเชียลก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมที่รุนแรงในแต่ละช่วงวัย เช่น ในกลุ่มวัยก่อนเรียน พบปัญหาสมาธิสั้น สูญเสียทักษะสังคม และการเสียการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการลงมือทำ กลุ่มวัยเรียนก่อให้เกิดปัญหาด้านความรุนแรง อ้วน,สายตาเสีย, เสียวินัย, และผลการเรียนลดลง กลุ่มวัยรุ่น ทำให้เกิดค่านิยมการบริโภคติดอินเทอร์เน็ต การรังแกกันทางโซเชียล,การล่อลวงค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศ ผิดปกติ เป็นต้น

หลักการควบคุมการใช้เนตในครอบครัว "3  ต้อง 3 ไม่"

3 ต้อง

  1. ต้องกำหนดเวลา
  2. ต้องกำหนดรายการ
  3. ต้องเล่นกับลูก .

3 ไม่

  1. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในห้องนอน
  2. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาของครอบครัว
  3. ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

 

  View : 3837


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,442
 เมื่อวาน 2,560
 สัปดาห์นี้ 4,002
 สัปดาห์ก่อน 19,385
 เดือนนี้ 46,067
 เดือนก่อน 80,872
 จำนวนผู้เข้าชม 1,299,141
  Your IP : 3.235.24.113