วัยรุ่นกับความปลอดภัยในวันลอยกระทง

อีกไม่กี่วันก็จะ เป็นวันลอยกระทงแล้ว  ซึ่งเป็นประเพณีที่ไทยได้อนุรักษ์ไว้โดยสันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดีย ตามลัทธิพราหมณ์เชื่อว่า ลอยกระทงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ บางท่านก็ว่า ลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ เชื่อว่าเป็นการขอขมาต่อน้ำที่มนุษย์เคยทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในน้ำ  โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองซึ่งมีคุณอเนกอนันต์ต่อคนสมัยก่อน ทั้งใช้อาบ ชะล้างสิ่งต่างๆประจำวัน รวมทั้งการเพาะปลูก เป็นเส้นทางคมนาคมจึงถือว่าเป็นการกระทำล่วงเกินให้น้ำสกปรกจึงได้ทำพิธีขอขมาอย่างเป็นพิธีการ พิธีนี้ในไทยจะตรงกับเดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันลอยกระทง คือ การทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลองด้วยการขุดลอก คูคลอง ในวันลอยกระทงจะมีการการทำบุญให้ทาน  การปฏิบัติธรรม  ฟังเทศน์  ประดิษฐ์กระทงเพื่อบูชา  จัดว่าเป็นกุศลโลบายสำคัญของคนรุ่นปู่ย่าของเรา  ที่จะให้ลูกหลานรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และรู้จักกตัญญูต่อสิ่งมีคุณประโยชน์   นับว่าเป็นสิ่งดี ๆ ที่เราควรรู้จัก

 

"การไปเที่ยวคืนวันลอยกระทงของวัยรุ่นร้อยละ 30.34 ไปกับเพื่อน ร้อยละ 23.33 ไปกับครอบครัว และร้อยละ 16.66 ไปกับแฟน โดยระดับความสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักวัดจากการสัมผัสร่างกาย พบว่าการมีเพศสัมพันธ์วันปกติร้อยละ 16.69 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 11.60 การกอดจูบวันปกติร้อยละ 10.08 คืนลอยกระทงร้อยละ 7.22 จับมือวันปกติร้อยละ 35.12 คืนลอยกระทง 25.38 ที่น่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์จะใช้สถานที่เป็นบ้านตนเอง บ้านแฟนหรือบ้านเพื่อน วันปกติร้อยละ 55.58 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 41.51 แต่การใช้สถานที่เป็นหอพักหรือห้องเช่าวันปกติร้อยละ 30.50 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 34.85 โรงแรมหรือโรงแรมม่านรูดวันปกติร้อยละ 9.88 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 12.61 และที่สาธารณะหรือมุมมิดชิด วันปกติร้อยละ 1.98 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 5.95

 

ภาพรวมวัยรุ่นไทยช่วงอายุ 16-18 ปี มีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะประสบปัญหาโรคเอดส์ กามโรค ตั้งท้องไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง ส่วนคืนวันลอยกระทง กลุ่มตัวอย่าง 5,928 ราย จะออกไปเที่ยว ซึ่งจำนวน 4,019 ราย หรือร้อยละ 68 จะไปเที่ยวกับเพื่อน แฟน คนที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว และจำนวน 563 ราย หรือร้อยละ 14 จะมีเพศสัมพันธ์ในคืนวันลอยกระทง และในจำนวนนี้เป็นวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรก 75 ราย หรือร้อยละ 1.86 โดยใช้หอพัก บ้านเช่า โรงแรมม่านรูด ที่สาธารณะมุมมิดชิดเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่าตัว เช่น ต่างจังหวัดเด็กจะนิยมใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติ สวนหย่อม ส่วนในกทม.นิยมใช้สวนลุมพินีมากเป็นพิเศษ แม้ประตูปิดก็จะใช้วิธีแอบปีนเข้าไปในสวน"

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวแก่วัยรุ่นและพ่อแม่ในการสร้างมาตรฐานสุขภาพของบุคคลตามแนวสุขบัญญัติให้แก่ชีวิตของวัยรุ่น ขอแนะนำว่า...

  1. ก่อนถึงวันลอยกระทงพ่อแม่ควรจะได้สื่อสารกับลูกวัยรุ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีที่ดีงาม เคารพในธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรจะฟังความรู้สึกของเด็กว่า..เขาคิดเห็นอย่างไร  จะทำให้พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติของลูกทำให้ลูกยอมรับพ่อแม่ถือโอกาสแนะนำแบบไม่เป็นการสอน เช่นเรื่องของการวางแผนไปเที่ยวด้วยกัน หรือล่วงรู้ความคิดลูกว่าจะไปกับใครอย่างไร การ แต่งกายที่เหมาะสม  พ่อแม่ต้องระวังไม่ให้เป็นการสั่งสอน หรือสั่งการ หรือบ่นเพราะเด็กจะไม่ฟัง
  2. กรณีที่ลูกอยู่กันคนละแห่งกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงต้องให้เข้าใจสภาพของปัญหาในสังคม อาจจะหยิบยกข่าวร้ายที่เกิดกับวัยรุ่นในวันลอยกระทงมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ใช่คาดคั้นหรือสั่งห้ามเพราะเด็กอาจจะฝ่าฝืนหรือประชดประชัน แต่พ่อแม่จะต้องแสดงถึงความใส่ใจรักและห่วงใย  เช่น การไปกับเพื่อนที่ไว้ใจได้และรู้จักมักคุ้นดี ไม่ไปกับคนที่เพิ่งรู้จัก  การเลือกไปในสถานที่ปลอดภัยและไม่เสี่ยงในการลอยกระทงเพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกปล้นถูกจี้ หรือภัยจากการข่มขืน
  3. การตกลงกติการ่วมกันเรื่องการควบคุมเวลา ไปเวลากลับ หรือสถานที่ที่พ่อแม่ตามไปรับหรือไปหาได้ถูกต้องหากมีเรื่องจำเป็นหรือเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเป้นที่ไหนอย่างไร
  4. สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเองและมองอนาคต ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ต้องเข้าใจ ประเพณีที่แท้จริงของวันลอยกระทงไม่ใช่วันสำคัญทางเพศ เข้าใจและเท่าทันถึงอารมณ์ทางเพศของตนเองต้องไม่เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ตนยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่
  5. ต้องสอนให้เด็กรู้จักที่จะปฏิเสธการถึงเนื้อถึงตัวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์พาไป หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปในที่ลับตาของผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หอพัก ม่านรูด รวมถึงสถานที่ลับหรือเปลี่ยวคนเพราะนอกจากจะถูกคู่รักของตนลวนลามยังอาจมีผู้ก่อการร้ายเข้ามาสมทบให้ต้องบาดเจ็บหรือมีคดีข่มขืนให้เสียหายได้ด้วย
  6. สำหรับวัยรุ่นไม่ว่าหญิงชายก็อยากจะบอกว่า..อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์  เช่น  ถุงยางอนามัยมีไว้ให้ป้องกันโรค  ไม่ใช่มีไว้ให้ลองใช้หากหลงไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แม้จะบอกว่าถุงยางป้องกันโรคได้  แต่ไม่สามารถป้องกันความเป็นคนที่มีความสำนึกรับผิดชอบได้  มันยังคงติดและกลายเป็นปมติดค้างอยู่ในใจของตนเองตลอด
  7. สุดท้ายที่จะขอ คือ ทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการหอพัก โรงแรม หรือที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมร้านคาราโอเกะ  รวมถึงสวนสวาธารณะต่าง ๆ  ผู้รับผิดชอบต้องช่วยกันกวดขันสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไป

เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของคนไทยร่วมกันและป้องกันอนาคตของชาติไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยเอดส์ในอนาคตขอให้ผู้ปกครอง เด็ก และ ผู้ประกอบการร่วมด้วยช่วยกันในวันลอยกระทงนี้ด้วย.

 

 

ที่มา : ศุภัคนิจ  วิษณุพงษ์พร

  View : 1285


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 777
 เมื่อวาน 1,564
 สัปดาห์นี้ 5,301
 สัปดาห์ก่อน 9,857
 เดือนนี้ 17,322
 เดือนก่อน 29,717
 จำนวนผู้เข้าชม 485,304
  Your IP : 3.238.130.97